RFI Kreditupplysningstjänster till upphandlingssystem

Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning, Göteborg

Vill ni som leverantörer vara med och påverka så att vi, Göteborgs stad inköps- och upphandlingsförvaltningen, upphandlar med rimliga och relevanta krav?

Vi startar nu upphandlingen av kreditupplysningstjänster för systemstödet, Kommers, för upphandling, leverantörs- och avtalshantering för Stadens förvaltningar och bolag.

Vi vill ge potentiella leverantörer och andra berörda parter möjligheten att inkomma med synpunkter på ett antal frågor

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-02-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

N050-0091/24