Reservkraft K6

Göteborg Energi Aktiebolag, GÖTEBORG

Upphandling gällande reservkraftaggregat med tillhörande kringutrustning,

Motivet för upphandlingen är att säkerställa hjälpkraftens uthållighet i stationen K6 Repeshäll genom att reservkraftmata lokalkraftanläggningens växelströmssystem (VHC-system) som normalt matas från lokaltransformatorer (LT) och därmed säkra kontrollanläggningens funktion vid ett längre elavbrott i det matande lokalnätet.

Orientering om upphandlingen

Bakgrund:

Göteborg Energi Nät AB har för avsikt att köpa in ett lågspänt stationärt reservkraftaggregat. Motivet för reservkraftsystem är att säkerställa hjälpkraftens uthållighet i stationen K6 Repeshäll genom att reservkraftmata lokalkraftanläggningens växelströmssystem (VHC-system) som normalt matas från lokaltransformatorer (LT) och därmed säkra kontrollanläggningens funktion vid ett primärt elavbrott i region och stamnätet.

Denna upphandling omfattar:Totalentreprenad som omfattar Reservkraftanläggning som ska byggas upp i form av fritt uppställd containeraggregat och ansluten till befintlig VHC system. Reservkraftanläggningen är placerad på lägre höjd över havet än 1000 m.

Anbudet ska innehålla följande option:

Utökning från 150kVA till 200kVA, d.v.s. Beställningen kan bli på 200kVA istället för 150kVA. Ett prissatt 5 årigt service- och underhållsavtalsförslag av Reservkraftanläggningen och övrig levererad utrustning i entreprenaden. I avtalsförslaget skall det framgå omfattning av reserv- och slitdelar som behöver införskaffas för att utföra avtalet. Detta service- och underhållsavtal kan senare komma att avropas.

Sista anbudsdag
16 dagar kvar

(2020-08-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20-0161