Request for information (RFI) - Tillgänglig videospelare/videoplattform som uppfyller WCAG 2.1

Göteborgs Stad, Intraservice, Göteborg

Observera att detta är en Request for information (RFI) och inte en upphandlingsannons! Anbud ska alltså inte lämnas. Göteborgs Stad Intraservice vill på detta sätt ge presumtiva anbudsgivare möjlighet att inför upphandling av "tillgänglig videospelare/videoplattform som uppfyller WCAG 2.1” lämna synpunkter på utkastet av de krav Göteborgs Stad vill ställa inom detta område.

Sista svarsdag
11 dagar kvar

(2021-03-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/3