Reparatörer - svets, smide, mm

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Angered

Ledningsnät reparation (LNR) är en enhet vars syfte är att bistå med teknisk

kompetens till övriga enheter inom Kretslopp och Vatten så som svets, smide, reparation av diverse

utrustning samt byggnationer av rörgalleri. Upphandlingens syfte är att säkerställa Kretslopp och vattens behov av extra reparatörer till enheten LNR.

Sista anbudsdag
17 dagar kvar

(2021-10-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/23