Regelefterlevnadsfunktion

Stockholmsregionens Försäkring AB, STOCKHOLM

Upphandlingen avser regelefterlevnadsfunktionen i:

• Försäkrings AB Göta Lejon

• Kommunassurans Syd Försäkrings AB

• S:t Erik Försäkrings AB

• S:t Erik Livförsäkring

• Stockholmsregionens Försäkring AB

Sista anbudsdag
22 dagar kvar

(2020-11-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2020-10