Ramavtal ventilationsåtgärder

Bostads AB Poseidon, Angered

Ramavtal för rensning, injustering och OVK samt övriga ventilationsrelaterade arbeten i beställarens fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UH20-/13