Ramavtal hantverkstjänster- Ventilation

Tjörns kommun, SKÄRHAMN

Ramavtal för löpande service- och installationsarbeten avseende ventilation

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/16