Ramavtal för Sprängtjänster - VA schakt

Lerums kommun, Lerum

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop av sprängning och besiktning

Bakgrund och omfattning

Upphandlingen avser ramavtal för sprängning för VA schakt med löpande avrop. Annan sprängning som inte avser VA kan också omfattas av denna upphandling.

Arbetet omfattar:

Borrning och sprängning av berg. Skutsprängning ska ingå

Pallsprängning

Rörgrav

Beställaren förser entreprenören med grävmaskin för hantering av sprängmattor samt bortforsling av massor.

RangordningUppdragen kommer att avropas allt eftersom behov uppstår och ramavtal kommer att tecknas med som högst tre (3) entreprenörer i rangordning, förutsatt att (3) tre entreprenörer kvalificerar sig.

VolymerUppskattad omfattning enligt tidigare års statistik uppgår till ca 500TSEK/ år. Lerums kommun garanterar ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

TakvolymAvtalets totala volym under avtalsperioden uppgår till 3,5 MSEK, detta utgör ramavtalets takvolym.

Sista anbudsdag
17 dagar kvar

(2023-04-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN23.257