Ramavtal för mark-, rör-, kabelarbeten samt jour och beredskap

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Mölndal Energi AB upphandlar ramavtal för Mark och förläggningsarbeten för Fjärrvärme-, Fjärrkyla-, el-, optoarbeten, samt kulvertmaterial (skarventreprenad inkluderat), samt jour och beredskap under avtalstiden för specifika projekt inom Mölndals Stad.

Objekten avser utförande av mark och byggnadsarbeten för fjärrvärme- el- och optoledningar samt beredskap.

Sista anbudsdag
16 dagar kvar

(2023-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer