Provverktyg för skola WEB baserade Omg 2

Kungälvs kommun, Kungälv

Syftet med upphandlingen är att jämföra digitala tjänster för att kunna genomföra nationella prov samt andra typer av prov digitalt.

Målet med upphandlingen är att få tillgång till:

Då det finns krav på att elever ska kunna skriva nationella prov digitalt behöver Kungälvs kommuns skolor en användarvänlig digital provplattform som uppfyller Skolverkets krav för nationella prov vad det gäller säkerhet, datahantering enligt GDPR, anonymisering, individanpassning för elever med särskilda behov med mera. Även andra typer av prov ska kunna genomföras digitalt.

Förfrågningsunderlaget omfattar grundskolor (framförallt år 7-9), grundsärskolor, gymnasium samt vuxenutbildning i Kungälvs kommun. I september 2021 var antalet elever i årskurs 7-9 ca 5 090, gymnasium/ gymnasiesärskolan 1600 och vuxenutbildning 480. Antalet personal är totalt ca 1 085.

Vilket ger ett totalt antal på 8 255 elever och personal. Detta är omfattningen av detta uppdrag.

Sista anbudsdag
9 dagar kvar

(2022-06-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2022/1036