Personalbemanning av svets och grovsmidesarbeten för underhållsverkstad

Renova Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser arbete inom svetsning, licenssvetsning, plåtslageri, ytbehandling, bläster, grovsmide och konstruktion. Arbetsmetoderna berör materialen aluminium, rostfritt och stål. Rengörning och underhåll av avfallsutrustning och behållare kan också förekomma. Arbetet kommer till största delen ske på Ringön, Gjutjärnsgatan 12 i plåt-och maskin verkstaden. Under 2023 kommer verksamheten att flytta till nya lokaler på Bönekullevägen i Tuve. Arbetet kommer mestadels bestå av underhållsarbeten enligt beskrivning som ersätts per timme. Renovas personal leder och fördelar arbetet.

Sista anbudsdag
26 dagar kvar

(2022-12-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0452/22