Påvelundsskolan 7-9, Projekteringsledare med underkonsulter

Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen, Göteborg

Detta uppdrag avser projekteringsledare med underkonsulter för framtagande

av handlingar för ny- och ombyggnad av Påvelundsskolan.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/19