Östra Kålltorp - Nybyggnad bostadshus

Framtiden Byggutveckling AB, GÖTEBORG

Upphandlingen omfattar nybyggnad av sex bostadshus, ihopbyggda två och två, med totalt ca 159 lägenheter. Samtliga byggnader ligger i slänt och är suterrängbyggnader med sex till tio våningar, inklusive suterrängplan. Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad till fast pris med indexreglering.

Efter färdigställande kommer byggnaderna att ägas och förvaltas av Bostadsbolaget.

Sista anbudsdag
76 dagar kvar

(2020-08-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FBU 2020-0105