Opalområdet Etapp 1, Solcellsanläggning

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Entreprenaden omfattar en komplett driftsatt och avprovad anläggning enligt denna beskrivning. Entreprenörens huvudmoment består av:

• Projektering

• Framtagning bygg- och relationshandlingar

• Montage och Installation

• Uppkoppling mot webbportal (växelriktarleverantörens portal) och Webport (fastighetsägarens SCADA)

• Provning och driftsättning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2022-0104