Omrörare till rötkammare

Gryaab AB, GÖTEBORG

Befintlig omrörare som installerades 1990 har tappat omrörarblad och lager har havererat.

Omröraren har varit avställd sedan 2017.

En utredning pågår om det finns behov av en omrörare och om det i sådant fall ska vara en toppmonterad

omrörare. En ny toppmonterad omrörare handlas upp men kommer endast att beställas om det i ett senare

skede tas beslut därom.

Upphandlingen genomförs under förutsättning att offererade anbudspriser ryms inom ramen för beslutad

budget. I annat fall kan upphandlingen komma att avbrytas.

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2021-01-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0142/20