Omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem - Distrikt Backa

Bostads AB Poseidon, Angered

På grund av sättningsproblematik och ålder ska omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem utföras vid Bostads AB Poseidons fastigheter vid Wieselgrensgatan 4, 6 och 8.

Totalentreprenaden är uppdelad i 3 etapper vara 2 etapper är optioner som kan komma att avropas av beställaren entreprenaden ska utföras enligt handlingar förtecknade i AFB.22.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2020-08-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UH20-/64