Natriumhypoklorit

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Angered

Denna förfrågan gäller Kretslopp och vattens behov av löpande leverans av natriumhypoklorit [NaClO] i bulk för beredning av dricksvatten. Koncentration: 150 g klor/liter. Natriumhypoklorit används för desinfektion i beredning av dricksvatten på Alelyckans och Lackarebäcks vattenverk

Alelyckans vattenverk: ca 170 ton, per år

Lackarebäcks vattenverk: ca 150 ton, per år

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2023-10-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/25