Natriumhydroxid (Lut)

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Angered

Denna förfrågan gäller Kretslopp och vattens behov av Natriumhydroxid 32% i bulk för beredning av dricksvatten. Natriumhydroxid används för pH-justering och alkalinisering i beredning av dricksvatten på Alelyckans och Lackarebäcks vattenverk.

Ramavtalet omfattar löpande leverans av natriumhydroxid för beredning av dricksvatten, och mängden natriumhydroxid beräknas till:

Alelyckans vattenverk: ca 2000 ton/år

Lackarebäcks vattenverk: ca 1200 ton/år

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2023-10-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/24