Myndighetsbesiktningar - DIS

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Det här DIS:et avser Tekniska konsulter Myndighetsbesiktningar och för beställningar över 100 000 SEK. Beställningar under 100 000 sker från ett separat upphandlat ramavtalDis:et är uppdelad i följande underområden:

• Brandrevision

• Elrevision

• Energideklaration

• Hiss

• Köldmedia

• Lekplatser

• Traverser

• Motordrivna portar

• OVK

• Rulltrappor

• Tryckkärl

Sista ansökningsdag
1958 dagar kvar

(2029-01-31)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

311/20