Mottagningsstation XT11 Krokslätt Utbyggnad med 20 kV för Västlänken

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

XT11 Krokslätt är en 130/10 kV fördelningsstation belägen i Mölndals kommun.

Inom MENABs fastighet ska Trafikverket uppföra en ny 20 kV mottagningsstation på fastighetens sydvästra hörn. MENAB ska förse den nya stationen med kraft via en ny 130/20 kV transformering uppställd inne på XT11. Ny transformator tillhandahålls av Beställaren under projektet. Till transformeringen skall ett nytt 130 kV brytarfack och ett 20 kV mätfack inkl. linor och kablage anläggas i utomhusutförande.

Sista anbudsdag
41 dagar kvar

(2023-01-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr. 00105/2022