Maskinsopning

Mölndals stad, Mölndal

Upphandlingens omfattning

Mölndals stad genomför upphandling avseende maskinsopning och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan benämnt leverantör, att lämna anbud.

Mölndals stad avser teckna ramavtal, nedan benämnt avtal, omfattande maskinsopning. Det nuvarande behovet för tekniska förvaltningen är ett komplement till egen regi för Lindome och Kållered, samt ett löpande behov på och kring området Kikås återvinningscentral. Behovet på Kikås förväntas vara 1-2 ggr per vecka.

Behovet för serviceförvaltningen är maskinsopning och manuell sopning på samtliga skolor och förskolor i staden.

Upphandlingens omfattning

Mölndals stad genomför upphandling avseende maskinsopning och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan benämnt leverantör, att lämna anbud.

Mölndals stad avser teckna ramavtal, nedan benämnt avtal, omfattande maskinsopning. Det nuvarande behovet för tekniska förvaltningen är ett komplement till egen regi för Lindome och Kållered, samt ett löpande behov på och kring området Kikås återvinningscentral. Behovet på Kikås förväntas vara 1-2 ggr per vecka.

Behovet för serviceförvaltningen är maskinsopning och manuell sopning på samtliga skolor och förskolor i staden.

Upphandlingen är uppdelad i tre (3) delområden vilka avser både planerade och kompletterande uppdrag med olika maskintyper. Även framspolning (högtrycksspolning) ska kunna avropas löpande inom samtliga delområden.

Syftet med upphandlingen är att Mölndals stads vägar ska upplevas som rena och snygga, fria från skräp, gräs, löv, stenar, kvistar och grenar.

Omfattningen kan komma att ändras under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 210/2022