Mandolingatan kvarter EF - Nyproduktion hyresrätter

Framtiden Byggutveckling AB, GÖTEBORG

Denna upphandling avser Kvarter EF som omfattar fyra nya flerbostadshus med 130 st hyreslägenheter och 2st verksamhetslokaler. Kvarter EF omfattar även ett parkeringsgarage i 7 våningar ovan mark med 353 st parkeringsplatser. Beräknad BTA för bostadsdelen är cirka 10 752

m2 och för parkeringsdelen cirka 12 212 m2.

Beställarens mål med denna upphandling är att tillsammans med blivande entreprenör inspirera till och arbeta för ett effektivare projekt ur tids-, kostnads- och kvalitetsaspekt.

Denna anbudsförfrågan avser Kvarter EF som omfattar fyra nya flerbostadshus med 130 st hyreslägenheter och 2st verksamhetslokaler. Kvarter EF omfattar även ett parkeringsgarage i 7 våningar ovan mark med 353 st parkeringsplatser. Beräknad BTA för bostadsdelen är cirka 10 752

m2 och för parkeringsdelen cirka 12 212 m2.

Beställarens mål med denna upphandling är att tillsammans med blivande entreprenör inspirera till och arbeta för ett effektivare projekt ur tids-, kostnads- och kvalitetsaspekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FBU 2017-0012