Måltidsentreprenad ver 2

Alingsås kommun, Alingsås

Alingsås kommun bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud inom måltidsentreprenaden för

samtliga verksamheter.

Alingsås kommun bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud inom måltidsentreprenaden för

samtliga verksamheterna nedan:

Barn- och Utbildningsförvaltningarna (BoU)

Det finns 17 grundskolor och två grundsärskolor i Alingsås kommun med ett elevantal mellan 50–

500 elever.

Idag finns det 30 förskolor med en kapacitet på allt från 20 till 180 barn.

Kultur- och Utbildning förvaltningen (KoU)

I kommunen finns det ett gymnasium och en gymnasiesärskola centralt i Alingsås. Tillsammans

går det ca 1200 elever.

Vård- och Omsorgsförvaltningen (VoO)

I Alingsås kommun finns det 9 äldreboende som drivs i kommunal regi. Det finns ett korttidsboende samt 4 enheter inom daglig verksamhet och trygghetsboende som är knutna till

äldreboendena.

Avtalet planeras att starta 2022-01-04 och kan gälla som längst 2029-01-08.

Sista anbudsdag
67 dagar kvar

(2021-08-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021.053 KS