Logistikupphandling, LU-2, Traverser

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Angered

Upphandlingen avser sju stycken lintelferkranar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

18/33