Låssystem och porttelefonbyte, Baron Rogers gata och Markurellgatan – Distrikt Backa

Bostads AB Poseidon, Angered

Upphandlingen omfattar byte av befintliga passersystem på Baron Rogers gata och Markurellgatan i Göteborg. Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av fullt funktions- och driftfärdiga installationer av passerkontroll- och porttelefonsystem. Entreprenaden genomförs som Totalentreprenad enligt ABT06.

Sista anbudsdag
4 dagar kvar

(2020-10-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UH20-/83