Laboratorietjänster för livsmedel och miljö

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Förvaltningen för Inköp och upphandling (Inköp och upphandling) bjuder härmed in leverantörer till att ansöka om att delta i rubricerat dynamiskt inköpssystem (DIS) i enlighet med upphandlingsdokumentet.

Syftet med DIS:et är att beställare efter eget behov ska kunna göra avrop inom DIS:et av laboratorietjänster för livsmedel och miljö av mikrobiologiska och/eller kemiska analyser inom exempelvis livsmedel, dricksvatten, bassängbad, strandbad, råvatten, lakvatten, grundvatten, recipientvatten, slam, avlopp, muddermassor, avfall etc.

Bortse från angivna datum för nedanstående (korrekta uppgifter anges i upphandlingsdokumenten):

• IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar.

• IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud.

Sista ansökningsdag
2136 dagar kvar

(2028-05-12)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2018-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

003/18