Konsulttjänster stöd inom området för extern medfinansiering

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Upphandlingen avser ramavtal för att sammanställa uppgifter som krävs för att göra ansökan om medfinansiering. Uppgifterna inhämtas från projektledare och projektägare på trafikkontoret på mail eller vid möten. Även förberedelse av återredovisning kommer att utföras av konsulten.

Exempel på uppgifter som uppdraget omfattar anges nedan:

• Skanna vilka medfinansieringsmöjligheter som finns inom infrastruktur och mobilitetssektorn och som kan vara aktuella för trafikkontorets verksamhet, främst investeringsverksamheten och presentera dessa för beställaren

• Agera stöd till verksamheten för att skriva ansökningar för medfinansiering som exempelvis Stadsmiljöavtal, Regional Plan, LOVA, Klimatklivet samt EU-projekt.

• Vara tillgänglig för frågeställningar kring ansökningarna.

• Bistå vid återrapportering och uppföljning av erhållen medfinansiering

• Skriva uppföljningsrapporter löpande

• Vid behov, göra utbildningsinsatser inom trafikkontoret gällande medfinansieringsfrågor

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2022-02-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

00079/22