Konsultgrupp till Förstudie Byggnad 23 (Forsåker)

MölnDala Fastighets AB, Mölndal

Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en konsultgrupp inom olika discipliner för utförande av en förstudie för byggnad 23 inom Forsåkerområdet. Övergripande mål med projektet är att skapa en första etablering på Forsåkerområdet, att sätta platsen på kartan samt kunna öppna upp området för allmänheten. Närmare förutsättningar för upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2019-11-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/1