Konferensanläggningar

Mölndals stad, Mölndal

Upphandlingens omfattning

Mölndals stad genomför upphandling avseende konferensanläggningar och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan benämnt leverantör, att lämna anbud.

Upphandlingen omfattar följande delområden:

Delområde 1: Dagkonferens

Delområde 2: Konferens med övernattning

Verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är avtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör avtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta avtal.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
19 dagar kvar

(2020-12-21)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-11-20

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 1-20/13