koncession avseende berguttag i Tagene/Göteborg

Renova Aktiebolag Göteborg

Tagene deponi är beläget i Hisings Kärra, strax norr om Göteborg. Renova Miljö AB avser att utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 84000 m2 vilket innebär ett uttag av berg på ca 3 miljoner ton under en 9-års period.
Arbetena avses ske genom upphandling av koncession baserad på ABT06.

Sista anbudsdag
12 dagar kvar

(2019-02-03)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2018-12-06

Dokumenttyp

Koncession avseende offentliga byggentreprenader

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0349/18