Kalendervägen 109, Ventialtionsombyggnad

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Entreprenaden omfattar demontering/rivning av bef ventilation på vind, rivning av bef murade schakt ner till vindsbjälklag, nödvändiga efterlagningar, relining av frånluftskanaler till kök och bad, installation av nytt kanalsystem samt två nya frånluftsfläktar inkl takhuvar o håltagning, kraftmatning, styrutrustning samt uppkoppling till överordnat styrsystem (WebPort).

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2020-03-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2020-0230