Kaféverksamhet som tjänstekoncession på Råda säteri

Härryda kommun, Mölnlycke

Härryda kommun bjuder in leverantörer att lämna anbud i denna upphandling av tjänstekoncession avseende drift av kaféverksamhet på Råda säteri.

Koncessionsavtalets löptid är tre år med planerad driftstart den 8 juni 2019.

Möjlig förlängning i två år med ett år i taget.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2019-03-04)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2019-02-04

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019KS87