Idrotts- och gymnastikmaterial

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Ramavtalet avser löpande avrop från Göteborgs Stad och övriga myndigheter aktuella i upphandlingen på nedan kategorier, där varje kategori kommer att prövas, utvärderas och tilldelas var för sig,

- Idrotts- och Gymnastikutrustning/material

- Idrottsplatsutrustning

- Bad och sim.

Sista anbudsdag
28 dagar kvar

(2021-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

209/20