Hantverkstjänster-Styr och Regler

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Upphandlingen omfattar styr- och reglerarbeten, tex installations- och programeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer inom hantverkskategorin Styr och regler under avtalsperioden på kommunens byggnader såsom skolor, förvaltningskontor, sporthallar, förskolor m fl. Objekten är belägna inom Kungsbacka kommuns geografiska område. Arbeten utförs ofta i lokaler med pågående verksamhet.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2019-03-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

18/122