Hantverkstjänster - El

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
20 dagar kvar

(2022-12-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/109