Hämtning och omhändertagande av avfall

Colligio AB, Falun

Tio kommuner i Västra Götalands-regionen upphandlar hämtning och omhändertagande av följande fraktioner från kommunernas återvinningscentraler: (i) metallskrot; (ii) elskrot (utan producentansvar); (iii) bilbatterier; (iv) kabelskrot; samt (v) tomhylsor.

Upphandlingen sker i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
30 dagar kvar

(2021-09-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS21.686