Hämtning och avyttring av orötat slam, Ramavtal

Öckerö kommun, ÖCKERÖ

Tjänsten innebär att leverantören ansvarar för bl.a. hämtning och avyttring av orötat slam på Pinans reningsverk.

Slammet ska hämtas 1 - 2 gånger per vecka, oftare på sommaren. Slammet ska hämta i en täckt container.

Avtal med 1 leverantör.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2019-09-01

Avtalsslut

Planerat avtalsslut 2023-08-31

Sista anbudsdag
36 dagar kvar

(2019-07-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0054/19