Hagens Prästväg 1 - rivning av förskolebyggnad

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg

Denna entreprenad avser rivning av förskolebyggnad samt lekutrustning, sandlådesarger, belysningsstolpar etc. på gård. Inklusive avjämning av ytor med 0,18 grus, avjämning ska ha fall till befintliga brunnar. Alla brunnar på gården behålls.

Tom container på gård rivs eller tas bort av entreprenören.

Övrig omfattning framgår av handlingar angivna under AFB.32.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-28)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFF-2024-00098