Håffrekullen Gata & VA

Kungälvs kommun, Kungälv

Entreprenaden omfattar omprojektering av vissa delar samt utbyggnad av väg, VA, belysning samt el och opto) för ett befintligt och ett nytt bostadsområde i Håffrekullen utan för Kungälv. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del. Efter att ritningar till förfrågningsunderlaget färdigställdes har en del förändringar skett vilket ska omprojekteras av E.

Arbetetsområdet är mestadels inom planlagt område men vissa delar är utanför detaljplan.

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Arbeten gällande kablar och kanalisation för el och fiber (opto) kan avbeställas 30 dagar efter att beställning av entreprenaden är gjord.

Sista anbudsdag
27 dagar kvar

(2022-09-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2022/1480