Guldvingegatans gruppboende

Mölndalsbostäder Aktiebolag, Mölndal

Entreprenaden avser nybyggnad av flerbostadshus för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen inom fastigheten Flikvingen 5 i Mölndals kommun. Inom fastigheten uppförs även komplementsbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall.

Entreprenadarbetena beräknas påbörja under september 2019 och ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast i oktober 2020.

Sista anbudsdag
55 dagar kvar

(2019-06-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/1