Gata Aranäs etapp 3, markparkeringar mm vid P-huset

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Objektet avser nybyggnad av parkeringsplatser, yta för återvinningsstation, planteringsytor för omhändertagande av dagvatten, belysning med mera.

Kollektivtrafikhuvudman är Region Halland. Västtrafik och KE´s bussar ansvarar för trafiken.

Sista anbudsdag
28 dagar kvar

(2021-10-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/92