Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster

Göteborg Energi Aktiebolag, GÖTEBORG

Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster

Produkter ex.

Bälggasmätare

Konsoler och anslutningsrör för bälggasmätare

Turbingasmätare, hög och lågflödesmätning

Vridkolvsmätare

Flödesdatorer

Förebyggande underhåll (planerat) /Avhjälpande underhåll (akut)

Reparationer, underhåll och montage hos leverantören /beställare

Kalibrering eller verifiering av mätutrustning och instrument

Processteknik

Design och konstruktion av gassystem

Projektledning av gasuppdrag

Reservdelar

Servicerapport

Dokumentation

Ovannämnda punkter kommer beskrivas utförligare i anbudsinbjudan.

Dokumentation Ovannämnda punkter kommer beskrivas utförligare i anbudsinbjudan.

Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster

Föremål för upphandlingen

Upphandlingen omfattar avtal avseende leverans av Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster till GE-koncernen.

Avtalet innebär och omfattar följande produkter och tjänster:

ProdukterBälggasmätareKonsoler och anslutningsrör för bälggasmätareTurbingasmätare, hög och lågflödesmätningVridkolvsmätareVolymomvandlareFlödesdatorerReglerutrustning, reglerventiler, snabbstängare, läckflödesventilerGasfilter, silarVentiler, kula, vridspjäll, kikManometer & TermometerManometerventiler & serviceventilerAbonnentcentraler, exempel finns i GE standardritningarGasrörledningarGas-kopplingar, -rördelar, svetskomponenterHyra av gasmätningsutrustning, så som daggpunktsmätare, gastrycksmätare med loggfunktion, läcksökare, gaskvalitet/gasinnehåll

Förebyggande underhåll (planerat)Reparationer, underhåll och montage hos leverantörenReparationer, underhåll och montage hos beställarenKalibrering eller verifiering av mätutrustning och instrumentUtföra gasbesiktningskontroller på driftenhetens delegation, avser funktionskontroll av gassäkerhetsutrustning i reglerstationer och abonnentcentraler.

Avhjälpande underhåll (akut)Reparationer, underhåll och montage hos leverantörenReparationer, underhåll och montage hos beställarenKalibrering eller verifiering av mätutrustning och instrument

ProcessteknikDesign och konstruktion av gassystemProjektledning av gasuppdrag

Reservdelar

Servicerapport

Dokumentation Ovannämnda punkter kommer beskrivas utförligare i anbudsinbjudan.

Sista ansökningsdag
16 dagar kvar

(2020-08-27)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2020-07-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20-0155