Gårdsten centrum

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Objektet avser nybyggnad och ombyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar,

fjärrvärmeledningar, optokablar, elledningar och grönytor.

Vissa gator skall inte byggas färdiga till sin slutliga utformning. Gatorna kommer att färdigställas i sin slutliga utformning i en senare entreprenad.

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2019-05-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

1955/17