Förfrågan Mobila toaletter till Södra Skärgården 2021

Göteborgs Stad - Park och naturförvaltningen

Direktupphandling enligt LOU

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG avseende Mobila toaletter till Södra Skärgården 2021

Beskrivning av Köparen

Park- och naturförvaltningens främsta uppdrag är att förvalta och sköta parker, torg och naturområden, planteringar och träd samt Slottsskogens djurpark, lekplatser, badplatser, offentliga toaletter, vattendrag, sjöar, kanaler och åar med tillhörande kajer och strandkanter. Vi ansvarar också för oljesanering och städning utmed kusterna. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen också anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer. Vi utför och samordnar delar av stadens barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning.

Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden där vi bevakar park-, natur- och sociala värden.

För ytterligare information om park- och naturförvaltningen, se www.goteborg.se/parkochnatur

Bakgrund

Projektet innebär utplacering och skötsel av mobila toaletter i Göteborgs Södra skärgård under sommaren 2021 från 1juni till 31augusti för att tillgodose behovet av toalettlösningar under perioden.  

Beskrivning av varan/tjänsten

Mobila toaletter till Södra Skärgården enligt bifogat dokument

Leverans

2021-06-01

Avtalstid

2021-06-01 – 2021-08-31 

Reservationer

Anbud som innehåller reservationer godkänns inte.

Pris

Anbudspris lämnas i SEK exklusive moms och ska omfatta samtliga kostnader för varan/tjänsten/uppdragets utförande.

Krav

Krav på leverantören

 Leverantören ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad.

Leverantören ska även vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter, samt inneha F-skattebevis.

Dokument som styrker detta ska kunna uppvisas under utvärderingsarbetet om/när Köparen så begär.

Eventuella övriga krav på leverantören

Se bifogat dokument

Eventuella krav på varan/tjänsten

Se bifogat dokument

Utvärdering

Redogör för utvärderingen

Alt 1:

Lägsta pris

Vid prövning av anbuden kommer det anbud med lägst pris att tilldelas kontraktet.

Uppfyllda önskemål och andra mervärden kan dock innebära att ett högre prissatt anbud antas.

Ange hur priset ska lämnas/anges exempelvis.

Ett pris för uppdraget/tjänsten/varan

Sammanlagt pris för flera komponenter/delar osv.

Styckpris

Annat

I detta alternativ utvärderas enbart offererat pris, efter att ställda ska-krav är uppfyllda.

Samtliga ingående moment ska vara prissatta för komplett anbud.

Sista anbudsdag
9 dagar kvar

(2021-05-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-05-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0463/21