Flyttstädning av lägenheter

Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen, GÖTEBORG

Upphandlingen avser flyttstädning av lägenheter. Exploateringsförvaltningen ger privatpersoner som står långt ifrån bostadsmarknaden möjlighet till boende i bostäder tillhörande både kommunala och offentliga hyresvärdar inom Göteborgs kommun.

Om lägenheten inte flyttstädas vid avflyttning ansvarar exploateringsförvaltningen för detta. I vissa fall kan

städuppdragen även omfatta tömning av bohag samt bortforsling av detta till tipp/återvinningsstation.

Sista anbudsdag
17 dagar kvar

(2023-12-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

EXF-2023-03027