Fastighetsskötare parkeringsanläggningar

Göteborgs Stads Parkerings AB, Göteborg

Beskrivning av syftet.

Exempel: Upphandlingen avser anbudsområdet, fastighetsskötare i Beställarens parkeringsanläggningar. Avtal kommer att tecknas med en leverantör.

Anbudsområde Fastighetsskötare innebär regelbunden tillsyn och kontroll samt att kunna utföra mindre åtgärder på bolagets anläggningar så att funktionerna avseende drift och skötsel samt planerat underhåll upprätthålls. För detta efterfrågas två heltidstjänster.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2020-08-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0160-20