EXTERN REMISS- Utställningsmaterial

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

EXTERN REMISS.

Detta underlag är endast ett utkast och annonseras på remiss, vilket innebär att intressenter kan lämna in synpunkter på underlaget.

Extern remiss

Sista anbudsdag
9 dagar kvar

(2019-02-26)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-02-10

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

18/306