Eldningsolja och drivmedel till depå

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Delområde A - Eldningsolja och Drivmedel för hela upphandlingsområdet.

Leverans av eldningsolja och drivmedel till depåer. Hämtning, på plats hos Leverantören, kan förekomma vid behov.

Delområde B - RME (B100) för hela upphandlingsområdet.

Leverans av RME (B100) till depåer.

Hämtning, på plats hos Leverantören, kan förekomma vid behov.

Delområde A - Eldningsolja och Drivmedel för hela upphandlingsområdet.

Leverans av eldningsolja och drivmedel till depåer. Hämtning, på plats hos Leverantören, kan förekomma vid behov.

xxDelområde B - RME (B100) för hela upphandlingsområdet.

xxLeverans av RME (B100) till depåer.

xxHämtning, på plats hos Leverantören, kan förekomma vid behov.

Sista anbudsdag
27 dagar kvar

(2019-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

020/19