Direktupphandling avseende hyra av båt för strandstäd

Göteborgs Stad - Park och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen genomför direktupphandling avseende hyra av båt för strandstädning under 2019-2020 och har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Park- och naturförvaltninegn förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om inga godkända anbud inkommer, om anbud överstiger tillgängliga medel för uppdraget eller om förutsättningar för uppdragets genomförande ändras.

För övrig information se bifogade dokument.

Sista anbudsdag
Idag

(2019-01-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-01-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0101/19