Detaljprojektering överföringsledningar VA, Rishammar

Kungälvs kommun Kungälv

Upphandlingen avser detaljprojektering överföringsledningar VA, Rishammar, Kungälvs kommun.

Ledningar för dricksvatten och spillvatten i Brunnefjäll-Åkerhög är ett steg i arbetet för anslutning till allmänt VA. Området består till stor del av berg med bitvis inslag av jordbruks och ängsmark.

För detaljer se Upphandlingsdokumenten

Sista anbudsdag
24 dagar kvar

(2019-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2018/1971